Nordisk Friluftsliv

Det obligatoriske intromodul, der danner grundlag for de øvrige moduler

Friluftsforståelse

Hvilken retning bevæger det moderne friluftsliv sig i, og hvordan ser friluftslivet ud om bare få år? Friluftsliv er dynamisk og hele tiden under forandring. Forskellige aktører og trends skaber nye retninger. Forstå den historiske udvikling, og de nyeste trends omkring natur og sundhed der skaber morgendagens friluftsliv.  

Naturkendskab

Som Friluftsvejleder er det vigtigt at have en basisforståelse af den natur vi færdes i. I løbet af modulet kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige biotoper, og forskelligartede friluftsaktiviteter der egner sig godt hertil. Du opnår i modulet en grundforståelse for hvad de forskellige naturtyper rummer af muligheder.  

Grundfærdigheder

Der er mange kundskaber forbundet med friluftslivet. Under intromodulet sætter vi fokus på lejrliv, vandring, navigation og mange af de basiskundskaber der er krævet for at kunne klare sig i naturen gennem en længere periode. Det kræver ingen forudgående kundskaber at deltage på uddannelsen.  

Friluftsliv under åben himmel

Den Private Friluftsvejlederuddannelse foregår som den eneste
uddannelse i Danmark 100% udenfor.

Indhold i modulet

Begrebet Nordisk Friluftsliv rummer et helt særligt mindset, som er forankret i den nordiske kultur omkring at være i naturen, den personlige dannelsen og samspillet mellem mennesker og omgivelser.   

Selvom det moderne friluftsliv kan virke mere præget af pulsbårne aktiviteter, er lejrlivet og refleksiontid ved bålet ofte det universelle ankerpunkt der til stadighed binder menneske og natur sammen.  

Under modulet introduceres du til friluftsliv på både et praktisk og teoretisk niveau. Vores camp lidt underfor Vejle danner rammen om modulet. Her arbejder vi med en lang række grundfærdigheder som kort & kompas, turplanlægning, udstyrskendskab, båltænding og afprøver forskellige aktiviteter. 

Som en del af modulet indgår en flerdages vandretur med rygsæk væk fra lejren. Turen indgår som en del af undervisningen, og de forskellige grupper planlægger selv rute, distance og aktiviteter i forbindelse med turen med mulighed for at mødes med de øvrige grupper undervejs.   

Varighed: 10 dage
Dato: 9. april – 18. april 2024

Sted: Vores camp ved Vejle
Antal: max 20 deltagere
Pris: kr. 12.500 inkl. moms

Prisen inkluderer fuld forplejning, ophold, undervisning, undervisningsmaterialer samt kursusbevis. 
Du skal selv medbringe basis lejrudstyr som sovepose, liggeunderlag, egnet beklædning samt snacks.     

Visited 375 times, 1 visit(s) today