TRÆKLATREINSTRUKTØR

Træklatreinstruktør modulet følger Klatresamrådets retningslinjer. Under forløbet opnår du generelle færdigheder i træklatring og får indblik i klatring som et pædagogisk redskab. Du bliver kompetent til at gennemføre og undervise i træklatring.  Derudover arbejder vi med sikring på faste anlæg, så du efterfølgende kan gøre brug af klatreaktiviteter med børn og unge både ude og inde.

Forløbet er en del af den private friluftsvejlederuddannelse, hvorfor case-træning i både undervisning, planlægning samt krisehåndtering indgår i undervisningen. Ligeledes er en af kursusdagen afsat til Wilderness First Aid træning med fokus på klatre- og faldulykker.

Modulet er åbent for eksterne deltagere, der som minimum har
et gyldigt førstehjælpebevis på 12 timer ved start.

Under ugekurset arbejdes med de grundlæggende færdigheder i klatring på brugerniveau, så det er ikke nødvendigt med tidligere erfaring. De efterfølgende kursusdage omhandler instruktørrollen og er træning frem mod eksamen i etablering af klatrebaner samt redninger. Forløbet afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve med ekstern censor udpeget af Klatresamrådet.

Hvad kan jeg bruge instruktørkurset til?
Som uddannet Træklatreinstruktør kan du varetage og gennemføre forskelligartede klatreaktiviteter med børn og unge på sikker vis. Gennem modulet opnår du kompetencer til fremadrettet at kunne varetage klatreaktiviteter på begynderniveau.

Pris og indhold
Modulet indgår i den samlede pris for den private friluftsvejlederuddannelse.

Eksterne deltagere kan, under forudsætning af ledige pladser, tilmelde sig til
kr. 14.500.- inkl. moms. Prisen inkluderer 60 timers undervisning, certifikater
og fuld forplejning samt logi under ugekurset. 

UNDERVISER:

Kristian Nøhr Birk f. 1971.
Kristian er uddannet træklatreinstruktør. 

Kristian har i gennem flere år klatret og har erfaring med både træklatring og sportsklatring på væg og klippe.

MODULINFO:

Forløbet består af et ugekursus afholdt træerne omkring vores camp ved Vejle. Derudover indgår 2 obligatoriske træningsdage og eksamen. Yderligere  egentræning er muligt i sommerferieperioden.

Datoer 2023 – Hold 12-2:

06.-10. feb – Ugekursus
21. feb – Træningsdag, obligatorisk
28. feb – Træningsdag, obligatorisk
07. mar – Træningsdag
14. mar – Eksamen

Se datoer for de kommende hold på kalendersiden – Klik her

Inkluderet indhold:

60 timers undervisning fordel som:
– 4 dages ugekursus
– 3 træningsdage
– 1 eksamestræningsdag
– 1 eksamensdag

Udstyr, forplejning og logi:
– Udlån af nødvendigt udstyr
– Undervisningskompendium
– Forplejning under ugekurset
– Træklatreinstruktørcertifikat.
– Forsikringdækning under aktiviteter
– Overnatningsmulighed

Ikke inkluderet:

– Transport t/r til kursus og træning
– Personlig beklædning
– Personligt friluftsudstyr som fx. sovepose
– Personlig ulykkesforsikring
– Supplerende litteratur