HAVKAJAKINSTRUKTØR IPP1 + IPP2

Havkajakinstruktør modulet på den Private Friluftsvejlederuddannelse, giver dig mulighed for at blive både IPP1 & IPP2  Havkajakinstruktør. Ved kursusstart i forået opnår du IPP1 instruktørfærdigheder, og har mulighed for at forstætte din træning og blive IPP2 Havkajakinstruktør i efteråret. Kurserne følger Dansk Kano- & Kajakforbunds retningslinjer og giver mulighed for at starte op som selvstændig kajakudbyder eller underviser på skoler og institutioner.

Udover de konkrete tag og teknikker arbejder vi med implementering af de lovpligtige sikkerhedsinstrukser, så du efterfølgende kan gøre brug af kajakaktiviteten med børn og unge, turister eller virksomheder i forbindelse med teambuildingaktiviteter.

Forløbet er, som de øvrige moduler på den private friluftsvejlederuddannelse, struktureret med casebaseret træning. Vi træner dig til at kunne undervisning, planlægge samt udføre konkret forløb i havkajak. Som en del af vores Wilderness First Aid forløb indgår krisehåndtering og sepcifik målrettet førstehjælp til vandsportsaktiviteter i undervisningen.

Under hele forløbet får du stillet en kajak til rådighed, så du kan træne hjemme og opnå det nødvendige niveau der skal til for at tage andre med på tur. Ønsker du både at blive IPP1 og IPP2 instruktør, har du kajakken til rådighed fra kursusstart og frem til de afsluttende prøver i efteråret.  

Der indgår flere teoretiske og praktiske prøver i forløbet fra IPP1 Instruktør til afslutningen som IPP2 Instruktør. Disse er inkluderet i den samlede deltagerpris.

Hvad kan jeg bruge instruktørkurserne til?
For at kunne gennemføre sejladsaktiviteter i kommercielle sammenhænge (ifølge Søfartsstyrelsen gælder dette også alle skoler og institutioner i Danmark), skal udbyderen (skolen, institutionen eller firmaet) være forsikringsdækket og have udarbejdet retningslinjer omkring afholdelse og ansvar. Som IPP1 instruktør kan du afholde disse aktiviteter under meget beskyttede forhold og i en begrænset periode. Som IPP2 instruktør udvides dit kompetencefelt til også at inkludere længere ture og et bredere farvandsområde.

Pris og indhold
Modulet indgår i den samlede pris for den private friluftsvejlederuddannelse. 

Eksterne deltagere kan, under forudsætning af ledige pladser, tilmelde sig til
kr. 14.500.- inkl. moms. Prisen inkluderer 60 timers undervisning, certifikater.

UNDERVISER:

Søren Groth Telling f. 1978.
Er stifter og medejer af virksomheden DesignKayaks og har været en fremtrædende person i dansk friluftsliv de seneste 20 år. Søren har stået i spidsen for flere længere kajakekspeditioner i Nordøstgrønland. Derudover har Søren været med i Erhvervsministeriets følgegruppe omkring tilblivelsen af Danmarks Nationale Outdoorturismestrategi 2020-2025.   

MODULINFO:

Forløbet består af et IPP2 egenfærdighedskursus + IPP1 instruktørkursus i foråret, samt mulighed for at går op til IPP3 egenfærdighedsprøve og IPP2 Instruktørprøve i efteråret.

Datoer 2022 – Hold 12-2:

06. sep – IPP2 Kursus
13. sep – IPP2 Kursus
20. sep – IPP1 Instruktørtræning (wfa)
27. sep – IPP1 Instruktørtræning & prøve

– – –  Periode med egentræning – – – 

14. feb 2023 – IPP3 Prøve
15.-16. feb 2023 – IPP2 Instr. kursus
21. mar 2023 – IPP2 Instr.prøve

Ønsker du at opnå IPP2 Instruktørcertifikat skal du i løbet af perioden føre logbog over din træning, og opnår et givent time/km antal for at kunne kvalificere dig til eksamen jf. DKF’s retningslinjer.  

Se datoer for de kommende hold på kalendersiden – Klik her

Inkluderet indhold:

60 timers undervisning fordel som:
– 16 timers IPP2 kursus
– 16 timers IPP2 Instruktørkursus
– 1 eksamensdag IPP1 instruktør
– 3 dages IPP3/Instruktør2 camp

Udstyr, forplejning og logi:
– Udlån af nødvendigt udstyr
– Undervisningskompendium
– Forplejning under modulkurserne
– IPP2 egenfærdighedcertifikat
– IPP1 Instruktørcertifikat
– Mulighed for opkvalificering til
   IPP3 egenfærdighed samt
   IPP2 Instruktør
– Forsikringdækning under aktiviteter
– Overnatningsmulighed

Ikke inkluderet:

– Transport t/r til kursus og træning
– Personlig beklædning
– Personligt friluftsudstyr som fx. sovepose
– Personlig ulykkesforsikring
– Supplerende litteratur