CERTIFICERING OG SAMARBEJDSPARTNERE

På den private friluftsvejledderuddannelse, bliver du certificeret som instruktør og registreret hos nedenstående organisationer. Certificeringerne giver dig mulighed for at dokumentere dine kundskaber, opfylde lovkrav og virke som guide eller instruktør i ind- & udland. 

Prisen for certificering og eksamen indgår i uddannelsens samlede pris. Det er efterfølgende dit eget ansvar at vedligeholde din certificering indenfor gyldighedsperioden. Udover nedenstående instruktørbeviser, modtager du ved afslutning af uddannelsen et eksamensbevis som Friluftsvejleder, hvor dine personlige certificeringer også vil fremgå.

Som tidligere studerende på den private friluftsvejlederuddannelse, har du hvert år mulighed for at få genopfrisket dine førstehjælpskundskaber og fornyet dit certifikat. Dette tilbydes hvert år i foråret så du er klar til den nye sæson.

Under uddannelsen bliver du certificeret EPP1/IPP1 Havkajakinstruktør i foråret
og har mulighed for fortsætte din træning, så du til efteråret kan gå op til prøve som
IPP3 roer og IPP2 Havajakinstruktør. Efter bestået prøve optages du på Dansk- Kano & Kajakforbundes liste over godkendte instruktører.

Der udstedes bevis og du optages på on-line listen over godkendte instruktører.
Certifikatet er gyldigt i 5 år og kan fornyes via indsendelse af log-bog.

Under uddannelsen bliver du certificeret Træklatreinstruktør gennem
Dansk Træklatreforening der er organiseret under Klatresamrådet.

Der udstedes bevis og du optages på on-line listen over godkendte instruktører.
Certifikatet er gyldigt i 5 år og kan fornyes med en prøve.

Under uddannelsen følger vi Level 1 Mountainbikeinstruktør i samarbejde med
Step Op Outdoors. Forløbet er tilrettelagt med inspiration fra det Canadiske PMBI (professional mountain bike instructor association) og afsluttes med diplom.

Under uddannelsen bliver du certificeret Teambuildinginstruktør i samarbejde med virksomhederne: Outdoorsports Aps, World of Adventure A/S og Contra Danmark.
Der udstedes diplom ved afsluttende eksamen på modulet.

BEMÆRK: Certificeringerne varetages af ekstrene parter uden beståelsesgaranti.
Evt. re-eksamen kan være forbundet med omkostninger for den studerende. 

SAMARBEJDSPARTNERE

Under uddannelsen vil du stifte bekendsskab med forskellige organisationer og virksomheder indenfor friluftsverdenen. Nedenfor ses en liste over samarbejdspartnere, der gennem uddannelsen indgår som
en aktiv del af undervisningen.

Uddannelsens fundament i guide- og instruktørvirke, tager afsæt i ATTA’s vedtægter for International Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard. Modulet Outdoor Guide har særligt fokus på disse standarderne, der senere implementeres i de forskelige instruktørmoduler/certificeringer.
Download PDF – klik her

Virksomheden Outdoorsports står bag Den Private Friluftsvejleruddanelse, med udstyr, instruktørkompetencer og netværk. Se mere om Outdoorsports friuftskurser
eller Outdoorsports teambuildingaktiviteter.

Outdoorsports er etableret i 2002 og har årligt omkring 3.500 personer på ture, rejser og events i ind- og udland. Følg med på Facebook.