Betingelser for Den Private Friluftsvejlederuddannelse

Arrangør af kurset er Outdoorsports ApS, Hover Kirkevej 275, 7100 Vejle, der er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2409. Outdoorsports er dermed forpligtet til at følge afgørelser i nævn og brancheforening, herunder fastsættelse af sikkerhedsbestemmelser og etiske standarder.

Betingelser for tilmelding
Tilmelding til den private friluftsvejlederuddannelse er bindende. Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

Betaling
Ved tilmelding til hele forløbet, opkræves det fulde beløb på fakturaen, evt.  med en række aftalte betalingsterminer angivet.
Tilmelding til enkeltstående moduler faktureres til betaling netto 8 dage. Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb tillader vi os at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt opkræve morarenter ifølge rentelovens regler.

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms.