DANMARKS STÆRKESTE FRILUFTSUDDANNELSE

Den private friluftsvejlederuddannelse er målrettet dig, der gerne vil undervise andre og ønsker et kompetencegivende forløb inden for aktivitetsbaseret friluftsliv med brugbare certificeringer. Uddannelsen følger ATTA’s Internationale “Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard, der giver dig mulighed for at søge job som guide og instruktør i ind- og udland.

Under uddannelsen kan du opnå følgende certificeringer:

  – IPP1 + IPP2 Havkajakinstruktør
  – Bushcraftinstruktør
  – Træklatreinstruktør
  – Mountainbikeinstruktør
  – Teambuildinginstruktør
  – 12 timers førstehjælpskursus
  – 30 timers Wilderness First Aid kursus

Uddannelsen er Danmarks suverænt mest omfattende friluftsuddannelse, og strækker sig over i alt 325 timer med start i marts/april og afslutning i november hvert år. Uddannelsen er bygget op omkring 5 intensive ugekurser samt en række lokale træningsdage frem mod de afsluttende moduleksamener. Alle ugekurser foregår i vores friluftsvejledercamp midt i naturen. Campen ligger lidt uden for Vejle og består af shelters til overnatning, en stor tipi til undervisning samt udekøkken, brændefyret vildmarksbad og sauna til brug for de studerende. Der optages max. 16 studerende pr. hold på Den Private Friluftsvejlederuddannelse.

Under uddannelsen stiller vi alt det nødvendige udstyr til rådighed, og du får som studerende mulighed for at låne udstyret med hjem til egen træning. Det betyder konkret, at du har en kajak til rådighed i hele perioden fra april til november hvis du ønsker både at blive IPP1 og IPP2 havkajakinstruktør. Ligeledes låner du en mountainbike og klatreudstyr i den periode du har behov for at træne disciplinerne intensivt.

Efter ugekurserne etableres lokale træningsgrupper, som mødes og arbejder videre med cases fra undervisningen frem mod eksamen. Hver træningsgruppe har tilknyttet en coach, som de har mulighed for at mødes med lokalt på træningsdagene efter behov. Vi har kalendersat træningsdagene til tirsdag, men den enkelte træningsgruppe kan selv tilpasse sin træning efter egne ønsker i samarbejde med den tilknyttede coach.

Som studerende vil du, alt efter hvor du bor i landet, blive tilknyttet en lokal træningscoach, som kan hjælpe og vejlede dig og din træningsgruppe. Vi har delt landet sådan op:

  København/Sjælland
  Århus/Aalborg
  Vejle/Fyn

En lokal træningsgruppe består typisk af 3-4 personer. Alle eksamener afholdes i vores Friluftsvejledercamp sammen med den modulansvarlige underviser og en censor.

Der arbejdes under hele uddannelsen målrettet med dine færdigheder, forståelse af sikkerhed, undervisningsmetodik og dit instruktørvirke. Du vil løbende blive evalueret på såvel din formidling som de tekniske kundskaber inden for de enkelte moduler.

Ud over de inkluderede moduler i uddannelsen, tilbydes du fremadrettet et årligt genopfriskningskursus i førstehjælp så du altid har et gyldigt førstehjælpsbevis. Kurset annonceres internt og ligger i sammenhæng med den årlige Friluftsvejleder netværksweekend.

Hvem kan blive optaget?
Alle, der ønsker at arbejde med friluftsliv som instruktør, guide eller friluftslærer m.v. 
Det er ikke en forudsætning, at du har forudgående kompetencer til de aktivitetsområder kurset omhandler eller stor erfaring med friluftslivet. For optagelse skal du være fyldt 20 år.

Hvem står bag uddannelsen?
Den private friluftsvejlederuddanelse udbydes af Outdoorsports, og er bygget op omkring de internationale outdoorguide standarder under organisationen ATTA (Adventure Travel Trade Association) der gør uddannelsen brugbar hvis du ønsker at arbejde som instruktør eller guide i ind- og udland med brede friluftskompetencer.

Pris og indhold
Uddannelsen koster pt kr. 56.000 .- inkl. moms og betales på følgende måde:

kr. 16.000.- Betales ved tilmelding.
kr. 40.000.- Betales ved studiestart. (kontakt os hvis du ønsker betalingen splittet op i rater)

Prisen dækker undervisning, udlån af udstyr samt certificering ved bestået eksamen (evt. re-eksamen betales af den studerende). Desuden dækker prisen forplejning samt overnatning under ugekurserne. Overnatning i forbindelse med ugekurserne foregår i shelter eller eget telt i vores camp med bade- og toiletfaciliteter.

Under kurserne stiller vi grundudstyr til rådighed som fx. mountainbikes, klatreudstyr og kajakker. Personligt udstyr samt egnet frilufts- og træningstøj og sovepose mv. skal du selv medbringe.  

Praktisk info:

Kommende hold:

Hold 12-2: August 2022 – Marts 2023

Find alle uddannelsesdatoer for moduler og træningsdage i kalenderen her.

Pris:  56.000.- 
inkl. moms. Inkl. udlån af udstyr, kost og logi.

PRISEN INKLUDERER ALLE INSTRUKTØRMODULER.

Inkluderet i prisen:

325 timers undervisning:
– 5 intensive ugekurser
– 12 timers førstehjælpskursus
– 30 timers Wilderness First Aid
– Certificerings mulighed til:

   IPP1 + IPP2 Havkajakinstruktør
   Mountainbikeinstruktør
   Bushcraftinstruktør
   Træklatreinstruktør
   Teambuildinginstruktør


Udstyr, forplejning og logi:
– Udlån af nødvendigt udstyr med hjem
– Fuld forplejning under ugekurser
– Forsikringdækning under aktiviteter
– Alt undervisning foregår ude

Ikke inkluderet:

– Transport t/r til aktiviteter og kurser
– Personlig beklædning
– Personligt friluftsudstyr som fx. sovepose
– Personlig ulykkesforsikring
– Supplerende litteratur

Målgruppe:

Uddannelsesforløbet er målrettet alle, der ønsker at gøre aktivt brug af natur og friluftsliv i undervisning af andre.

Uddannelsen er praksis-orienteret,
og giver instruktørkompetencer inden for mountainbike, bushcraft, havkajak, træklatring og teambuilding så det er muligt at gennemføre aktivteter med egne brugere. Derudover arbejdes med naturformidling, bæredygtighed, lejrliv samt sikkerhed og risikovurdering under friluftsaktiviteter til lands og til vands.

NB: Der optages max. 16 studerende pr. år.

Hvad kan jeg bagefter?

Efter friluftsvejlederuddannelsen vil du være kompetent til at gennemføre aktiviteter,
have udvidet udstyrskendskab og viden om forsikringsforhold, så du efterfølgende kan implementere aktiviteterne i eget regi efter gældende love og retningslinjer.

Uddannelsen er et godt supplement til lærer- og pædagoguddanelsen, eller et springbræt på vejen til selvstændigt virke som instruktør eller outdoorunderviser.